CHÈF LAPOLIS OSWA CHÈF MAKOUT ?

M rive nan on laj kote kowona oswa kriz kadyak, sik, tansyon, ka touye m fasil. M ekri kèk ti liv mwen kwè ki pa fin san valè nèt. Petèt sa pou m te fè a mwen fè l, petèt nan ti bout tan ki rete m nan, sèl vre ijans se eseye di yon pawòl itil, leve vwa m pou rele anmwe kont sa k pa sa, ofri moun k ap soufri solidarite m.

Gen zanmi ki di m pa ekri lèt sa a. Men li twò ta pou mwen pou m kite laperèz dikte lalwa bouch mwen. Kidonk sitwayen Rameau Normil m adrese w lèt sa a pou m poze w yon kesyon ki senp : Eske ou se chèf lapolis oubyen chèf makout ?

Jou lendi 6 jiyè a, moun anninifòm lapolis, kidonk moun ki anba zòd ou, atake ak gaz, menase ak zam, pouswiv nan lari rive jouk anndan kay, sitwayen ki t ap patisipe nan yon manifestasyon pasifik. Peyi a wè sou videyo yon « kòmandan » k ap bay lòd voye gaz, peyi a tande li k ap di “Fini ak bagay sa a”. Bagay sa a, se dwa sitwayen yo. « Kòmandan » sa a, èske se wou ki ba li lòd al fè sa ? Si se pa wou, kilès ki bay lòd la ?

Moun ap mouri anba bal, kout kouto. Bandi ap fè alyans ofisyèl. Sa pa sanble twò kontrarye sèvis w ap dirije yo. Men, depi dezoutwa sitwayen mete ansanm pou yo pale sou ensekirite, sou PetroKaribe ak lòt zafè kowipsyon, nèg anninifòm debake : gaz, bal. Eske sa yo rele ofisyèlman Polis Nasyonal la se yon kò pou fè represyon popilasyon nan enterè moun ak pati ki sou pouvwa a, menm kant zak yo vyole lalwa ak dwa moun ?

Sa ki tris la, andedan kò w ap dirije a, mwen sèten gen anpil moun, senp ajan, ofisye siperyè, ki ta renmen fè travay yo kòrèkteman, san vyole dwa moun ni sèvi enstriman yon pouvwa politik majorite popilasyon an rejte depi lontan. Polisye sa yo merite miyò pase sa y ap fè yo tounen an : tonton makout anninifòm k ap teworize sitwayen, malere ak militan politik an patikilye.

M te ka ekri prezidan, premye minis, minis, men yo menm se politisyen. Oumenm, ou se responsab yon enstitisyon ki pa sipoze ap defann kòz yon pati. Oumenm ou se siperyè dirèk nèg anninifòm k ap poze zak ki sanble ak zak tonton makout.

Ou dwe peyi a esplikasyon sou zak represyon sa yo, sou sa obsèvatè ak analis koumanse rele « makoutizasyon polis nasyonal la ».

Kesyon m poze a, anpil moun ap poze l. Genyen ki pè oswa poko jwenn mwayen poze w li an piblik. Mwen ki se yon ti lepè, nan non yo tankou nan non pa m, nan non tou polisye ki pa t antre nan lapolis pou ranplase Ti Bobo, Bòs Pent elatriye, m poze w kesyon an : èske Rameau Normil se chèf lapolis oswa kòmandan makout, kòmandan yon lame VSN k ap fè represyon pou pouvwa politik la ?

Vre repons lan, se pral nan konpòtman moun ki anba zòd ou yo nan moman difisil peyi a ap viv la. Men pale toujou bon, m swete nan pwochen entèvansyon yo youn nan pòtpawòl polis nasyonal la va fè mwen, ak tout sitwayen ki pataje enkyetid mwen an, lonè yon repons.

Salitasyon patriyotik

Lyonel Trouillot

7 JIYÈ 2020

Source : http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article11046

???? Détendez-vous !

Levez les pieds et laissez-nous faire le travail pour vous. Inscrivez-vous pour recevoir les dernières actualités directement dans votre boîte de réception.

Nous ne vous enverrons jamais de spam ni ne partagerons votre adresse électronique.
Consultez notre politique de confidentialité.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *